Zinzan

Nasıl Oynanır?
Farklı bölgelerde zinzan, çinçan gibi farklı isimle adlandırılır. En az üç oyuncuyla oynanabilen bir oyundur. 6-8 metre uzunluğundaki ipin iki ucu düğümlenir. Oyunculardan ikisi bu ipin içine girer ve karşılıklı durarak ipi gererler. Böylece ip her iki oyuncunun iki yanından uzanır hale gelir. Diğer oyuncu ise oyuna başlayan oyuncudur. İpin içindeki oyuncular ipi önce bilek hizalarına kadar indirir, bu ip oyuncu oyunu oynadıkça sırasıyla diz hizasına ve kalça hizasına kadar yükselir. Oyunu oynayan oyuncu her defasında, oyunculardan birine yüzünü dönerek, bir ipten karşı ipe atlar. Bunu yaparken ip bacaklarının arasındadır. Bir ipten diğerine beşe kadar atladıktan sonra ayaklarını açar ve iki ipi birden ayaklarının arasına alır. Bu altıncı harekettir. Daha sonra bir sıçrayışta iki ipin arasına girer ve arasındayken ayaklarını bir kez açıp kapayarak 7-8 ve 9. hareketleri yapmış olur. Son harekette ise yan dönerek bir ayağı bir ipin diğer ayağı ise diğer ipin üzerinde olmak üzere iplerin üzerine basar oyunu bitirir. Eğer bu hareketleri eksiksiz yaparsa, ipin yüksekliği diz boyuna çıkarılır ve aynı hareketler devam eder. Diz boyunda da aynı hareketler yapıldıktan sonra ip kalça boyuna çıkar. İpin içindeki oyuncular ipi kalçalarının hizasına çıkarırlar. Oyuncu aynı hareketleri sıçrayarak burada da yapar, ancak 9 numaralı harekette ipin üzerine basmak yerine bacaklar yeniden açılarak iki bacak birden ipin dışına çıkarılır. Son aşama ise tek bacak aşamasıdır. Karşılıklı oyuncular ipin içine sadece tek bacağını sokarlar. Dolayısıyla oynayan oyuncunun işi zorlaşır. Oynayan oyuncu atlayamadığı noktada yanar ve ipin içindeki sırası gelen arkadaşı ile yer değiştirir. Her oyuncu bir sonraki oyuna, kaldığı aşamadan devam eder. Tüm aşamaları tamamlayan oyuncu oyunu kazanmış olur.
Bu oyun üç kişiyle oynanabileceği gibi ikişer kişilik iki takım halinde de oynanabilir.