Yağ Satarım Bal Satarım

Nasıl Oynanır?
Oyuncular arasında ebe tespiti yapılır. Ebe olan oyuncu eline bir mendil alır ve "Yağ satarım, bal satarım" diye oyuncuların oluşturduğu halkanın etrafında dönmeye, koşmaya başlar. Çocuklar görmeden birinin arkasına mendili bırakır ve turuna devam eder. Eğer ikinci turunda arkasına mendil bırakılan oyuncu, bunun farkında olmamış ise ebe çocuğun arkasındaki mendili alır ve çocuğu mendil bırakılan yere kadar mendille birlikte kovalamaya başlar. Bu kovalama çocuğun yerine çömelmesine kadar devam eder. Eğer akasına mendil bırakılan çocuk, mendilin arkasına bırakıldığının farkına varırsa, hemen mendili alır ve ebe kendi yerine çömelinceye kadar ebeyi mendille kovalayarak yakalamaya çalışır. Oyun böylece sürüp gider.