Topaç

Nasıl Oynanır?
Topaç çevirme oyunu tek veya grup halinde oynanabilen bir oyundur. Grup halinde oynanması tercih edilir. Topaç çevirme oyunu için ilk olarak yere bir daire çizilir. Ardından topaca pamuk ip, aşağıdan yukarıya, yani çivili bölümden başlayarak yukarı doğru sarılır. İpin sonunda ki halka ise parmağa geçirilir. Ardından topaç hızla yere fırlatılır. Fırlatılırken elin hızla ileri doğru itilip geri çekilmesiyle topaca hız ve ivme kazandırılır. Topaç yere çizilen dairenin içine doğru fırlatılır. Burada amaç, topacın uzun süre dönmesini sağlamaktır. Ayrıca, diğer oyuncuların da daire içinde topaç çevirmesiyle içerideki diğer topaçlar vurulmaya ve daire dışına çıkarılmaya çalışılır. Bunu başaran kişi, daire dışına çıkardığı topacı kendine alır. Bunun yanı sıra oyuncu, içeride bulunan topacı dışarıya çıkarırken, kendi topacını da dairenin dışına çıkarmalıdır. Eğer bunu başaramazsa, vurarak dışarı çıkardığı topacı, dairenin içire geri koyar. Aynı oyun fırdöndü ile daha küçük daire çizerek de oynanabilir.