Kuka

Nasıl Oynanır?
Açık alanda beş-altı kişiyle oynanan bir oyundur. Tuğla ve düzgün taş parçaları bir daire içinde üst üste dizilir. Daha sonra yedi- sekiz metre mesafe ötesi bir çizgi çizilir. Bir kişi ebe olur.
Oyuncular, çizgi hizasında durup, ellerindeki küçük topu daire içinde dizili taslara nişan alıp atarlar. Taşlar devrilene ve dağılana kadar bu atışlar sürer. Ebe, elindeki topla taşları dizmeye çalışanlara nişan alıp vurmaya çalışır. Ebe kimi vurursa o kişi oyun dışı kalır. Bütün oyuncular topla vurulana kadar oyun devam eder. Son oyuncu vurulmadan taşları dizmeyi basarmış olursa, ebe yine aynı kişi kalır ve oyun yeniden oynanır. Ebenin değişmesi, ancak dağılan taşlar yerine tümüyle dizildiğinde olur. Ebe, bir sonraki oyunda kimin ebe olacağını seçer. Bu oyun, oynayanlar sıkılıncaya kadar devam eder.