Körebe

Nasıl Oynanır?
Grup oyunlarındandır. Oyuna başlamadan önce tekerleme ya da sayı ile "ebe” belirlenir. Ebenin gözü eşarpla bağlanır. Sonra bir meydanda ebe etrafında serbestçe dolaşılır. Ebenin görevi arkadaşlarından birini eli ile yakalayıp ebelikten kurtulmaktır. Oyuncular, oyun esnasında "körebe sesime gel” diye seslenip elleri ile ebeye dokunarak eğlenirler. Ebe bu seslenmelerden ve oyuncuların kendisine dokunmalarından yararlanarak oyunculardan birini yakalamaya çalışır.